Baru: Kujawab EduFin - Program bantuan keuangan untuk kebutuhan pendidikan. Klik disini..

Olimpiade Sains Kota (OSK) 2007 - Komputer , Nomor 7

7

Enam ekor ayam masuk ke dalam 3 buah kandang yang semula kosong. Berapa jumlah maksimum yang mungkin ayam-ayam dalam satu kandang jika setiap kandang pasti ada ayam di dalamnya?
(A) 0
(B) 3
(C) 2
(D) 4
(E) 6